Arxiu mensual gener 2019

Presentació

Perquè una associació de jubilats de la FP?

Ens cal una entitat que pugui promoure i donar cobertura a activitats que es puguin portar a terme per persones jubilades que hagin desenvolupat la seva tasca professional en l’àmbit de la formació professional i que vulguin aportar la seva experiència a activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP.

Estem treballant per donar a llum el projecte de l’Associació de Jubilats de la FP de Catalunya i bàsicament les línies generals del projecte que proposem:

–    Es una Associació sense ànim de lucre composada per persones jubilades que han estat  vinculades amb la formació professional i es crea per tal d’aportar la seva experiència a desenvolupar activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP .

–    La finalitat de l’associació es aportar l’experiència acumulada en la seva vida professional, per tal de desenvolupar activitats complementàries, de suport a la tasca diària del conjunt de la FP .

–    L’ àmbit territorial és Catalunya.

–    Per pertànyer a l’associació cal ser una persona jubilada que hagi estat vinculada a la formació professional i que acrediti la seva vinculació per escrit.

–    Els estatuts, encara en fase d’esborrany.

 

Entre els àmbits d’intervenció de l’Associació podríem citar :

–       Informació i difusió de la FP

–       Formació

–       Suport a les institucions i empreses.

Si esteu interessats/interessades en participar en l’Associació també us podeu adherir al canal de Telegram : https://t.me/jubilatsfp