Arxiu mensual abril 2022

El diari de l’FP es fa ressò de la tasca de JubicatFP

En la seva edició del 7 d’abril del 2022 , el redactor Bernat Ferrer  fa un extens reportatge al diari de l’FP sobre els inicis de JubicatFP i  com actualment l’Associació s’ha centrat en un dels seus projectes com és el de l’orientació en la tria dels estudis de l’FP ( FPOrienta) .

L’article comença dient : “Quan un professor es jubila on va a parar la seva expertesa ?  … ” Amb aquesta frase el president de JubicatFP , Antoni Martínez,  comença l’entrevista en la que el redactor del diari de l’FP, li va fent les diverses preguntes que li faciliten poder donar una ajustava visió del que és i del que aporta l’Associació de Professors Jubilats de l’FP a l’ensenyament del nostre país.

Podeu llegir l’article des d’aquest enllaç : https://diarifp.cat/2022/04/07/com-aprofitar-expertesa-professors-jubilats-fp-per-orientar-joventut/ 

Convalidacions FP->Universitat

Cal tenir present que els estudis de FP de grau superior convaliden entre un 20 i un 30% de crèdits de la carrera universitària.

Aquesta convalidació varia depenent de les especialitats i de la universitat. Podeu trobar informació per a la convalidació de crèdits entre FP i universitats a l’adreça:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf