Associació de Jubilats de la FP

COVID-19

Espai de suport als projectes solidaris sobre el

COVID-19

L’Associació de Professorat Jubilat de la FP ( JubicatFP) ha estat des d’un primer moment intentant coordinar al col.lectiu de tècnics jubilats en les diferents matèries que aquesta situació tan extraordinària requereix: sanitaris,industrials,assistencials, etc, sense deixar de banda tot tipus de voluntariat que pot aportar  ajuda a la situacions més crítiques.
Per això des d’aquest espai anirem recollint els enllaços que ens arribin sobre iniciatives arreu del territori i si voleu contactar ho podeu fer a traves del correu: ajubilats@gmail.com
.
.

 Enllaços 

Voluntariat tecnològic
Models tecnologics
Voluntariat

Webs :

Twitter

Telegram
Facebook
Instagram

Webs suport institucions: