Arxiu de categories JubilatsFP

Participació al Saló Nautic 2019

En aquesta edició 2019 del Saló Nàutic de Barcelona l’Associació de Jubilats de la FP ha col.laborat amb el Departament d’Ensenyament en l’àmbit de l’orientació professional especialment de la família maritimopesquera. Un cop més s’ha posat a disposició la plataforma FPOrienta, una eina de gran ajuda per a l’orientació professional.

Salo_nautic1

Presentació

Perquè una associació de jubilats de la FP?

Ens cal una entitat que pugui promoure i donar cobertura a activitats que es puguin portar a terme per persones jubilades que hagin desenvolupat la seva tasca professional en l’àmbit de la formació professional i que vulguin aportar la seva experiència a activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP.

Estem treballant per donar a llum el projecte de l’Associació de Jubilats de la FP de Catalunya i bàsicament les línies generals del projecte que proposem:

–    Es una Associació sense ànim de lucre composada per persones jubilades que han estat  vinculades amb la formació professional i es crea per tal d’aportar la seva experiència a desenvolupar activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP .

–    La finalitat de l’associació es aportar l’experiència acumulada en la seva vida professional, per tal de desenvolupar activitats complementàries, de suport a la tasca diària del conjunt de la FP .

–    L’ àmbit territorial és Catalunya.

–    Per pertànyer a l’associació cal ser una persona jubilada que hagi estat vinculada a la formació professional i que acrediti la seva vinculació per escrit.

–    Els estatuts, encara en fase d’esborrany.

 

Entre els àmbits d’intervenció de l’Associació podríem citar :

–       Informació i difusió de la FP

–       Formació

–       Suport a les institucions i empreses.

Si esteu interessats/interessades en participar en l’Associació també us podeu adherir al canal de Telegram : https://t.me/jubilatsfp