Arxiu de categories JubilatsFP

Trobada amb Rella ( Associació de mestres i professorat jubilat)

El passat dijous 16 de gener , diversos membres de la Junta de JubicatFP es varen desplaçar a la seu de Rella ( Associació de mestres i professorat jubilat)  per realitzar una trobada entre membres de les dues Associacions amb l’objectiu de planificar col.laboracions i intercanvi d’experiències entre les dues entitats.

L’associació Rella, celebra enguany el seu 10è aniversari , amb un seguit d’actes que podeu seguir des de la seva web:  http://www.rella.cat/ 

Presentació i taller de JubicatFP a terres tarragonines

La nova data de la presentació de JubicatFP per terres tarragonines  serà el dijous dia 6 de febrer a les 11h , a les instal.lacions de l’INS Pere Martell del Complex Educatiu de Tarragona, a la vegada que es farà un taller sota el títol : “Telegram: més enllà de la missatgeria” a càrrec d’en Ferran Mas.

A aquesta sessió hi sou invitats no tan sols els companys jubilats sinó també tot el professorat de la FP interessat en conèixer que és i que fem a JubicatFP  o que tingueu interès en assistir al taller sobre les possibilitats de l’aplicació Telegram de missatgeria instantània.

JubicatFP ha estat reconeguda com a grup en el Registre de grups d’interès de Catalunya

Amb data 26/11/2019 s’ha reconegut i inscrit a l’associació de Jubilats de FP com a grup d’interès de Catalunya .

Tal com podem llegir a la web del Depertament de Justicia,

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

El registre esdevé un element essencial dins del sistema d’integritat pública adoptat per aprofundir i regenerar el sistema democràtic i per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques. L’existència d’un Registre general reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l’activitat dels grups d’interès davant les diverses administracions en un únic punt, suposa un gran estalvi de recursos públics, perquè allibera les administracions de la despesa necessària per crear i mantenir un registre propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el principi d’inscripció única.”

Díptic

Amb aquest reconeixement des de l’associació volem integrar-nos dins de les institucions que treballen per l’interès públic per tal d’aportar l’experiència acumulada per els membres de l’associació.

Hem quedat  registrats amb el numero 3499 que podeu localitzar en el cercador de grups d’interès,  de la Web de Justicia

 

 

JubicatFP es presenta en el marc de la XVII Jornada de Qualitat

En la XVII edició de la Jornada que sobre la Qualitat de l’Ensenyament ha organitzat el  Departament d’Ensenyament, el 7/11/2019 a Bellaterra, JubicatFP ha fet la seva presentació en el marc d’un dels Work-café realitzats.

Jornada Qualitat 2019

El work-café amb el número 44 ha estat coordinat pel president de JubicatFP  l’Antonio Martínez, i sota el títol “Associació de Professorat Jubilat d’FP : activitats,orientació i serveis a centres”, han intervingut:

  • Joan Hidalgo que a més de professor de FP va estar Coordinador de FP del Consorci de Barcelona . En Joan ha plantejat el buit que representa que d’un dia per l’altre et quedis desvinculat de tot allò que ha estat la rutina diària i per tant la importància de trobar vies per mantenir-se actiu i seguir aportant a la societat. Ens ha explicat la seva experiència de voluntariat amb el Banc dels Aliments i també que per altra banda JubicatFP obra possibilitats per els jubilats docents de la FP que volen participar fent aportacions de voluntariat.
  • Domingo Vila que a més de Doctor en Ciències de la Comunicació i Director General de McCann Erickson, va estar professor de la Universitat Autònoma , en el seu torn, en Domingo ha explicat com des de VAE(Voluntaris en Assessoria Empresarial) jubilats de l’àmbit empresarial, porten ja un temps desenvolupant projectes d’assessorament per ajudar a joves empresaris emprenedors i que la idea podria tenir certa aplicació a l’àmbit de la FP. Tanmateix ha insistit amb la importància de no quedar-se inactiu desprès de la jubilació.
  • Antonio Martínez com a president de JubicatFP ha explicat que ja hi han projectes de l’Associació que s’estan aplicant a l’àmbit educatiu com la plataforma d’orientació FPOrienta, altra activitat ha estat la participació amb trobades amb el món empresarial per parlar de la FP, que s’ha fet nivell d’algunes fires, també la programació de tallers formatius per als membres de l’associació , com el proper que serà sobre “Possibilitats de Telegram més enllà de la missatgeria tradicional” i finalment també ha comentat que s’està treballant en un acord marc general amb el departament d’Ensenyament per fer aportacions a nivell de voluntariat.

 

FPOrienta: Una eina per a l’orientació d’estudis professionals

 

Tenim un repte:

Un dels aspectes més rellevants que ha d’afrontar la FP al nostre país, és realitzar una eficient orientació, als futurs alumnes de la formació professional, en el moment que aquests arriben al final d’etapa sigui l’ESO o el BAT i han d’escollir els seus estudis professionals.

Per això des de l’Associació de Jubilats de la FP, hem volgut posar en  relleu l’experiència acumulada al llarg de molts anys per diversos professors, per endegar un projecte que sota el nom de “FPOrienta” ha desenvolupat una plataforma per ajudar a l’elecció professional.

Pel que fa a l’orientació pels alumnes que arriben al final de l’ESO i volen continuar  la via del Batxillerat l’ orientació és molt més assequible pels tutor/tutores que els han d’ajudar i orientar en aquesta fase, mentre que els estudis de la FP , per la seva complexitat i gran diversitat,  és una desconeguda per una  part del professorat dels centres de secundària.

Ens hem posat a treballar :

Els responsables del projecte són professionals jubilats amb una llarga experiència a la FP en tota la seva amplitud.

El projecte va adreçat principalment als tutors/tutores i professionals que han de fer orientació personalitzada, però igualment la poden emprar pel seu compte els alumnes i les seves famílies.

S’ha creat a fent-ne una síntesis molt acurada i laboriosa a partir de tests existents i que estant en ple ús per part de les diferents entitats i organismes que porten l’orientació cercant les parts coincidents i bàsicament la simplicitat. 

 


FPOrienta està pensat per :


Donar tota la confiança de l’anonimat.

En cap  moment es demana cap dada personal, no es realitza cap filtratge ni per l’edat ni per raó del sexe i aquest anonimat , a la vegada, ajuda a la sinceritat de les respostes i facilita una millor orientació.

Requerir molt poc temps per contestar.

Consta de 10 preguntes inicials. No sol sobrepassar els 5 minuts de realització. De manera que ajuda molt a aquells orientadors que han d’atendre molts alumnes i també evita el cansament en fer les respostes per part dels entrevistats.

Avaluar tant les habilitats com les preferències i afinitats de la persona.

Es busca facilitar l’auto-reflexió de l’alumne/a que l’ajudi a conèixer una mica més i millor. Les respostes realitzades son també  la base perquè els orientadors puguin continuar el procés orientador.

Facilitar un perfil d’àmbit professional.

Per això el test va més enllà de la FP i també pot servir per aquells alumnes que volen seguir Batxillerat, però que no tenen gaire clar que fer després. El test facilita un nivell d’afinitat en els 4 àmbits que s’agrupen les famílies de la FP que són: Tecnològic, Serveis/Indústria, Estètica i Social, i que es podrien aplicar als estudis universitaris.

Donar a conèixer totes les possibilitats d’estudis de FP a Catalunya

             Al final es mostren les 24 famílies professionals existents agrupades en 3 grups, en funció del grau d’afinitat de la persona orientada.

 


Com fer servir  el test ?


Podem accedir des de la url : http://www.jubilatsfp.cat/fporienta

Insistim en que no es tracta d’un joc, sinó que s’ho han de prendre molt seriosament perquè els pot ajudar a encertar en una decisió molt important de la seva vida.

Per no sobresaturar de text la pàgina, les informacions complementàries o aclaridores es troben invisibles i es visualitzen en clicar les icones de informació

 

 

 

Caldrà anar contestant les preguntes, en total n’hi han 10 . A cada pregunta haurà d’avaluar la seva personal resposta amb un valor entre 0 i 10 , segons s’acosti a l’enunciat de la pregunta:  molt, poc o gens pel valor 0 i molt o moltíssim pel valor  10. A cada pregunta hi ha un espai d’aclariment amb informació complementària.

No hi han resultats bons ni dolents, cada resultat posa en valor una habilitat o una preferència, que els valors siguin baixos no demostra cap deficiència, ni que siguin alts cap magnificència.

No és recomanable deixar preguntes en blanc, perquè dificultarà l’orientació, però donat el cas excepcional, es poden deixar, tot i que ens avisarà abans d’avaluar no fos cas de que es correspongues amb un oblit i no una resposta en blanc.

 

 

En arribar al final, caldrà acceptar les condicions d’ús a fi de poder activar el botó Orienta’m per accedir a la valoració.

 

FPOrienta3

 


Com interpretar la informació que dona ?


 

Una vegada activada l’orientació observarem la següent informació:

 

– Mostra les valoracions que s’han fet a les 10 preguntes.

Com ja hem insistit, no hi han resultats bons ni dolents, cada resultat posa en valor una habilitat o una preferència. Però el tenir la mostra de les respostes ajuda molt a l’orientador per argumentar o fer reflexionar a l’alumne.

 

 

-Mostra un perfil d’afinitats respecte a 4 àmbits 

La plataforma agrupa les famílies professionals en quatre grans  àmbits

Tecnològiques, Serveis/Industria, Estètica i Social .

Dona un perfil que pot ser molt útil per tal de poder orientar a la persona en àrees d’interès. És especialment útil quant la persona no te un perfil clar i ben definit. 

S’ha de prendre com  una primera aproximació . En l’exemple ens queda evident que la persona no mostra un perfil clar per seguir estudis de tipus social, en canvi si que sembla se li donarien millor els de tipus Tecnològic.

 

FPOrienta6

 

– Classificació de les families professionals per afinitat a la persona

A continuació ens mostra  totes les 24 famílies professionals que s’imparteixen a Catalunya, agrupades en 3 grups segons el grau d’afinitat de l’alumne.

Un primer grup que serien les més recomanables , un grup alternatiu no descarta-ble i un darrer grup que no s’aconsellen,  contraries al seu perfil de persona 

 


Com interpretar el resultat en funció de les  families professionals indicades.


Que agrupen les families profesionals?

Les families professionals són agrupacions que estan fetes per donar operativitat a gestió de la FP , però dins de cadascuna d’elles poden existir diferències notables en quan a la tipologia de feina que defineixen.

Solen, però, agrupar a un perfil de professionals amb unes tipologies determinades tant socials com de personalitat.  

 

Com cal interpretar el contingut d’una família professional en referència al seu nom ?

El nom que etiqueta les families professionals és perfectament coherent amb el seu contingut, però algunes, poc indicatives del tipus de feina que recullen.

Per exemple, la família  Química, indica un treball amb productes químics, tant en la seva elaboració industrial com en un laboratori. Evidentment són feines molt diferents. Els perfils també.

La persona que rep la indicació “química” pot ser perfectament que no tingui cap interès en la química, i que sigui contrari a aquest tipus d’estudi meticulós i complex, (laboratori)  amb la seva natural sorpresa, però que sigui indicada per un treball de control industrial, ( planta química) que no requereix manipulació, si no, simplement estar atent i dominar un cert grau de complexitat,  i que es pot desenvolupar en àmbits molt diferents als de la química, com pot ser, per exemple l’atenció a un màquina que fabrica productes industrials de gran consum ( per exemple bolquers per nadó)  

Aquest exemple cal fer-lo extensiu en major o menor grau  a totes les families 

 

Quin pes té l’historia de la FP ?

En línies generals existeixen un estereotips o etiquetes molt marcades sobre les famílies professionals, en alguns casos tremendament distorsionades , que provenen d’una llarga tradició.

La indústria i els serveis han evolucionat a passes de gegant i els estereotips segueixen inamovibles.  El programa està al dia i trenca amb els estereotips.   

Per tal cal tenir molt en compte que es fa a dia d’avui en les diferents feines, en molts casos contraries a les tradicionals  i més encara, que es farà en el futur immediat (valgui com exemple, la transformació del vehicle mecànic a  elèctric, el perfil del professional que s’ha de formar és notablement diferent)

 

Quin tipus d’orientació dona el programa?

El programa  mira el perfil i només orienta sobre grans línies, agafant com a única base  la personalitat de l’enquestat

Per donar-ne una imatge gràfica, es donen casos de persones que estan desenvolupant durant tota una vida una determinada feina i al fer el test, el resultat indica alguna cosa molt diferent a la que estant fent. Preguntada la persona sol explicar que allò que indica és el que en realitat li agradaria haver treballat o que és la seva afició predilecte. (recordeu que és un test sense edat ni sexe)

 

FPorienta7

Quant la realitat es confronta amb el desig

A l’hora d’escollir un estudi juguen molts factors, entre ells, la ubicació ,  l’entorn i sobre tot, les modes.

Cal indicar a l’alumne que les seves qualitats i mancances, són les que són, i que ell coneix millor que ningú, i que cal aprofitar-ne unes i minimitzar les altres per tal de treure profit de la seva realitat.  

 

 


Com projectar el resultat obtingut sobre estudis diferents a la FP 


 

A cada estudi de FP li correspon una projecció a la universitat, només cal mirar  quina és aquesta projecció. El resultat és perfectament vàlid donat que l’orientació s’ha fet sobre la persona i no sobre la seva capacitat.

Igualment als estudis de FP li precedeixen altres estudis que conformen un recorregut, es poden indicar igualment si es creu convenient.

 


Facilitats addicionals del programa


 

Cal tenir pressent que molt sovint els alumnes no volen desplaçar-se de la seva població o comarca per seguir estudis i aquest és un condicionant molt important. De manera que arribada aquesta primera orientació ara a l’alumne/a li restarà ja molta menys feina donat que tindrà una pauta sobre la que informar-se .

 

Cada bloc de família del tauler, està enllaçada a la web especifica de la família professional

Si cliquem sobre una  família de la llista, ens obrirà la “web oficial de la família professional” del Departament d’Educació sobre aquella família professional, on en primer lloc ens mostrarà els diversos cicles formatius agrupats per grau mitja o grau superior.

Hem de destacar que inicialment els perfils professionals estan força relacionats dins d’una mateixa família tot i que sovint entre alguns cicles si que existeixen diferències de perfil importants.


Aquí trobareu també la inserció laboral que te uns determinats estudis en el mercat de treball 


 

Una vegada escollit cicle , ens portaria a la “web oficial del cicle” , a on podríem consultar:

A.- Referència del cicle i fitxa en PDF .

B.-  Sortides académiques.

C.- Sortides professionals

D.- Materies que s’imparteixen.

E.- Requisits per accedir al cicle

F.- Cercador de centres on s pot estudiar .

G.- Informació adicional.

 

JubicatFP tindrà una taula a les XVII Jornades de Qualitat a l’Ensenyament

En aquest enllaç podreu fer la inscripció a la  XVII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament que es farà el dia 7 de novembre del 2019, al  Campus de Bellaterra com podeu veure en el programa ( descarregar aquí ) , l’Associació de Jubilats de la FP ( JubicatFP) participarà en aquesta edició.

En aquesta edició la Jornada pretén posar el focus en;

la importància que té la gestió del talent, en tant que les organitzacions siguin capaces de desenvolupar estratègies per detectar, atreure, gestionar i retenir les persones que en són dipositàries per tal de reconèixer-les, apoderar-les, distribuir el lideratge i facilitar l’èxit dels projectes. Una gestió del centre educatiu centrada en les persones permetrà també dotar el procés d’ensenyament i aprenentatge de
noves metodologies capaces d’adaptar-se a una àmplia varietat d’alumnat i ritmes d’aprenentatge i de respondre amb eficiència als canvis que la societat imposa. L’objectiu és que els i les nostres alumnes aconsegueixin resultats excel·lents, que siguin sostenibles en el temps i capaços de transformar-nos en una societat més equitativa, justa i respectuosa, tant amb l’entorn com entre
nosaltres mateixos.”

En el marc d’aquesta Jornada l’Associació coordinarà la “taula 44 : Associació de professorat jubilat d’FP: activitats, orientació i serveis a centres” , com una oportunitat no tan sols de donar a conèixer l’Associació, sinó també de posar en valor les possibles aportacions a la comunitat educativa que poden fer els docents jubilats.

Podeu fer la inscripció des daquest enllaç.

 

Participació al Saló Nautic 2019

En aquesta edició 2019 del Saló Nàutic de Barcelona l’Associació de Jubilats de la FP ha col.laborat amb el Departament d’Ensenyament en l’àmbit de l’orientació professional especialment de la família maritimopesquera. Un cop més s’ha posat a disposició la plataforma FPOrienta, una eina de gran ajuda per a l’orientació professional.

Salo_nautic1

Presentació

Perquè una associació de jubilats de la FP?

Ens cal una entitat que pugui promoure i donar cobertura a activitats que es puguin portar a terme per persones jubilades que hagin desenvolupat la seva tasca professional en l’àmbit de la formació professional i que vulguin aportar la seva experiència a activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP.

Estem treballant per donar a llum el projecte de l’Associació de Jubilats de la FP de Catalunya i bàsicament les línies generals del projecte que proposem:

–    Es una Associació sense ànim de lucre composada per persones jubilades que han estat  vinculades amb la formació professional i es crea per tal d’aportar la seva experiència a desenvolupar activitats complementàries de la tasca diària del conjunt de la FP .

–    La finalitat de l’associació es aportar l’experiència acumulada en la seva vida professional, per tal de desenvolupar activitats complementàries, de suport a la tasca diària del conjunt de la FP .

–    L’ àmbit territorial és Catalunya.

–    Per pertànyer a l’associació cal ser una persona jubilada que hagi estat vinculada a la formació professional i que acrediti la seva vinculació per escrit.

–    Els estatuts, encara en fase d’esborrany.

 

Entre els àmbits d’intervenció de l’Associació podríem citar :

–       Informació i difusió de la FP

–       Formació

–       Suport a les institucions i empreses.

Si esteu interessats/interessades en participar en l’Associació també us podeu adherir al canal de Telegram : https://t.me/jubilatsfp